Maria Prooi


foto

Maria Prooi

Secretaris

Maria Prooi is sinds 1992 lid van het bestuur met als takenpakket van het begin af o.a. ledenwerving en leerlingenbegeleiding. In 1994 kwam daar het secretariaat bij.
Op haar initiatief zijn veel nieuwe afdelingen bij de vereniging ontstaan zoals: Opstaporkest, Dagorkest, Volwassenleerlingenorkest, Juniorslagwerkgroep, Jeugdbeginnersslagwerkgroep, Volwassenbeginnersslagwerkgroep, omvorming van Leerlingenorkest naar Jeugdorkest, Meezingkoor, Blazersklassen en recentelijk weer een nieuw Leerlingenorkest voor volwassenen.
Dat het ledental nog steeds gestaag groeit is mede te danken aan haar nooit aflatende drang om "zieltjes te winnen" voor de vereniging.
Het secretariaat doet zij daarnaast ook met plichtsgetrouwe inzet. Met recht is zij eens ‘de moeder’ van de vereniging genoemd, want ze is dan ook de enige in de vereniging die ieder lid persoonlijk kent.
Maria Prooi werkte voor haar pensionering in januari 2013 als werkcoach/trainer bij het Werkbedrijf UWV. Vanaf die tijd doet ze full-time vrijwilligerswerk bij de Harmonievereniging en in de schaarse vrije tijd is zij ook actief als oppas oma voor haar kleindochter Fleur.